Technologia wykonania

Naniesienie warstwy wyprawy akustycznej polega na ciśnieniowym wyrzuceniu suchej, rozdrobnionej w karbowanych wężach mieszanki włókien celulozy zawilgoconych dopiero przy opuszczaniu dyszy i ciśnieniowo dobijanych do powierzchni, na której ma być nanoszony. Uzyskanie żądanej grubości tynku uzyskuje się poprzez wielokrotne natryśnięcie warstwy wyprawy akustycznej na istniejącą warstwę.

Maksymalna jednorazowa warstwa możliwa do uzyskania uzależniona jest od rodzaju podłoża, jego kąta nachylenia i waha się w przedziale od 15 – 18 mm. Kolejną warstwę powyżej opisywanych grubości zaleca się nanieść dopiero przy całkowitym wyschnięciu warstwy nośnej. Po naniesieniu każdej z warstw pomieszczenie wentylować do czasu utraty zapachu.

W ciągu 24 godzin od wykonania natrysku istnieje możliwość delikatnej modyfikacji powierzchni i obróbki krawędzi. Tynk po napryskaniu posiada fakturę nieregularnego baranka i nie należy jej zagniatać.

W skład zestawu do wykonywania tynków wchodzi: maszyna rozdrabniająca sprasowane włókna celulozowe i podająca pod ciśnieniem ślimakiem celulozę do węży, komplet karbowanych węży o długościach ponad 50 m w celu ponownego rozbicia sprasowanych na potrzeby pakowania materiału i równomiernego wymieszania, pompy klejowej, zestawu węży ciśnieniowych, końcówki tryskaczy, wtryskiwacze (dysze) kleju i przyrządy typu pace dociskowe, szczotki wykańczające oraz inne.