Asper Very Fine TR

Faktura tynku Asper Very Fine TR należy do najdrobniejszej kategorii tynków akustycznych aplikowany na wszelkiego rodzaju powierzchnie stabilne, w tym pod różnymi kątami. Wielkość włókien celulozy w wersji fine, nieregularne do 1 mm.

Twardy po wyschnięciu, dodatkowo szlifowany w celu osiągnięcia jeszcze gładszej powierzchni. Swoim wyglądem przypomina strukturę gładzi gipsowej z miejscowo nierugularnymi wyżłobieniami. Nanosi się go w grubościach od 8 mm – 25 mm.

Produkowany na życzenie klienta i barwiony w masie w dowolnym kolorze wg wzornika Pantone. Nanosi się go w grubościach od 5 mm – 25 mm. Orientacyjna gęstość tynku 68,00 kg/m3. Współczynnik pochłaniania dźwięku αp jest uzależniony od grubości naniesionej warstwy tynku, określony szczegółowo w kartach pomiarowych z badań. W zależności od grubości, rodzaju podłoża i stopnia stężenia kleju istnieje możliwość uzyskania klas od A – D.

Schnięcie wyprawy odbywa się poprzez odparowanie wody zawartej w mieszance klejowo-celulozowej. W pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza powyżej 60 % i niskiej temperaturze, proces schnięcia ulega znacznemu wydłużeniu.

Wykorzystywane są one szczególnie w obiektach, gdzie wymagane są wysokie walory estetyczne w takich jak: aule wykładowe, salach konferencyjnych, salach lekcyjnych, korytarzach szkolnych, salach rozpraw, holach głównych hoteli, pokojach hotelowych, bankach, mieszkaniach prywatnych, basenach, teatrach, szkołach muzycznych, szkołach nauki tańca, klatkach schodowych, muzeach, obiektach historycznych – odtwarzanie sklepień kryształowych, krzyżowo-żebrowych, kolebkowo-krzyżowych czy żaglowych, halach produkcyjnych, przemysłowych, garażach, magazynach, klubach muzycznych.

Karta techniczna do pobrania