Asper Coarse

Faktura tynku Asper Coarse należy do najgrubszej kategorii tynków akustycznych aplikowany na wszelkiego rodzaju powierzchnie stabilne, w tym pod różnymi kątami. Wielkość włókien celulozy w wersji coarse, nieregularne do 13 mm. Produkowany na życzenie klienta i barwiony w masie w dowolnym kolorze wg wzornika Pantone. Nanosi się go w grubościach od 5 mm – 80 mm. Na życzenie klienta istnieje możliwośc aplikacji innej grubości tynku lub jego modyfikacji typu podłoże coarse wykończone fakturą fine.

Orientacyjna gęstość tynku 68,00 kg/m3. Współczynnik pochłaniania dźwięku αp jest uzależniony od grubości naniesionej warstwy tynku, określony szczegółowo w kartach pomiarowych z badań. W zależności od grubości, rodzaju podłoża i stopnia stężenia kleju istnieje możliwość uzyskania klas od A – D.

Schnięcie wyprawy odbywa się poprzez odparowanie wody zawartej w mieszance klejowo-celulozowej. W pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza powyżej 60% i niskiej temperaturze, proces schnięcia ulega znacznemu wydłużeniu.

Wykorzystywane są one szczególnie w obiektach, gdzie wymagane są wysokie walory estetyczne w takich jak: aule wykładowe, salach konferencyjnych, salach lekcyjnych, korytarzach szkolnych, salach rozpraw, holach głównych hoteli, pokojach hotelowych, bankach, mieszkaniach prywatnych, basenach, teatrach, szkołach muzycznych, szkołach nauki tańca, klatkach schodowych, muzeach, obiektach historycznych – odtwarzanie sklepień kryształowych, krzyżowo-żebrowych, kolebkowo-krzyżowych czy żaglowych, halach produkcyjnych, przemysłowych, garażach, magazynach, klubach muzycznych.

Karta techniczna do pobrania