Projekty akustyczne

Firma COLOSSEUM zajmuje się wykonywaniem projektów akustycznych dla klientów indywidualnych pod kątem ich wymagań jak i klientów instytucjonalnych w oparciu o obowiązujące normy. Wszelkie prace projektowe są wykonywane na podstawie dostarczonej dokumentacji architektonicznej lub/i wytycznych Inwestora w celu osiągnięcia satysfakcjonujących założeń. W ich zakres wchodzi:

Akustyka wnętrz. Projekt będzie uwzględniał takie uwarunkowania jak:

  • dobór kształtu pomieszczenia i jego proporcji,
  • dobór i wskazanie rozmieszczenie materiałów wykończeniowych kształtujących parametry akustyczne wnętrza, ich gęstości, wielkości pustek powietrznych i ukierunkowania powierzchni ustrojów,
  • obliczenia i symulacje komputerowe wartości wyników planowanych do osiągnięcia w wybranych pasmach częstotliwościowych,

Ochrona przeciwdźwiękowa – ograniczanie emisji hałasu. Projekt będzie uwzględniał takie uwarunkowania jak:

  • określenie wymagań dotyczących maksymalnych poziomów tła akustycznego dla danego rodzaju pomieszczenia,
  • określenie izolacyjności akustycznej wszystkich przegród wraz z podaniem specyfikacji warstwowej przegród, sposobu ich posadawiania i łączenia,
  • określenie wytycznych dla wszelkich instalacji mających wpływ na warunki pogłosowe pomieszczeń podlegających ochronie, w szczególności w zakresie hałasu wentylacji,
  • określenie metody ograniczenia samego hałasu propagowanego przez obiekt do środowiska z uwagi na ochronę akustyczną otaczającego terenu i sąsiadujących z nim obiektów.

Wszystkie zlecone nam projekty wykonujemy w oparciu o dane przesłane od zamawiającego. Przed rozpoczęciem prac zawsze odbywa się rozmowa mająca na celu precyzyjne określenie wymagań nam stawianych czy oczekiwań Inwestorów. Na tej podstawie odbywa się definiowanie problemów oraz precyzyjne określenie stawianych wymagań. Kolejnym etapem jest prezentacja sugerowanych materiałów i podanie rozwiązań satysfakcjonujących klientów.

W zależności od wymagań naszych klientów i zakresu nam zleconego, wszystkie detale czy powzięte rozwiązania są przygotowywane w formie rysunków technicznych w odpowiedniej skali.