Pomiary akustyczne

Firma COLOSSEUM zajmuje się wykonywaniem pomiarów akustycznych i elektroakustycznych dla klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych. Wszystkie niżej wymienione pomiary wykonujemy przy użyciu własnych urządzeń pomiarowych klasy 0 lub 1 (torów pomiarowych), normalizowanych w oparciu o obowiązujące normy. Zakres pomiarowy, jakie świadczy nasza firma, to:

 • pomiary poziomu dźwięku, hałasu (w pomieszczeniach, w środowisku);
 • pomiary tła akustycznego,
 • pomiary hałasu instalacyjnego;
 • pomiary czasu pogłosu (Rt),
 • Pomiar wczesnego czasu pogłosu (EDT);
 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (ścian, drzwi, stropów, itp.);
 • pomiar wskaźnika zrozumiałości mowy (STI, RASTI),
 • pomiar wskaźnika przejrzystości dźwięku (C 50, C 80),
 • pomiar wskaźnika wyrazistości dźwięku (D 50),

Wszystkie w/w pomiary nasza firma wykonuje na różnych etapach realizacji inwestycji i na potrzeby:

 • tzw. „audytu akustycznego” – ocena warunków akustycznych, stworzenie komputerowego modelu akustycznego obiektu w celu oszacowania wymaganych warunków akustycznych,
 • pomiary akustyczne stanu surowego – rekomendowane podczas realizacji projektu adaptacji akustycznej wnętrz. Pomiary służą minimalizacji rozbieżności  pomiędzy tworzonym modelem geometrycznym pomieszczenia, a stanem faktycznym. Dzięki precyzyjnemu określeniu warunków stanu surowego jesteśmy w stanie lepiej dopasować projekt adaptacji akustycznej w stosunku do oczekiwań klienta
 • pomiary akustyczne powykonawcze – przeprowadzane są na potrzeby odbiorowe. Mają na celu weryfikację wykonanych prac w stosunku do zakładanych w opracowaniach. To najrzetelniejsze potwierdzenie wysokiej jakości wykonanych prac.